Dünyada yaklaşık 3 milyar işgücü var ve her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası gerçekleşiyor. Her yıl 2,3 milyon çalışan iş kazası ya da meslek hastalığından ölmekte. Her 15 saniyede bir çalışan iş kazası veya meslek hastalığı sebebi ile ölmekte ve her 15 saniyede 160 çalışan iş kazası geçirmektedir.

Ülkemiz iş kazalarında Dünyada 3. , Avrupa’da da 1. Sırada.

SGK istatistikleri  iş güvenliğine neden önem vermemiz gerektiğini bizlere daha iyi gösteriyor.

 

2009

2010

2011

2012

2013

İŞYERİ

1.216.308

1.325.749

1.435.879

1.538.006

1.643.456

ÇALIŞAN

9.030.202

10.030.810

11.030.939

11.939.620

18.886.989

İŞ KAZASI

64.316

62.903

69.227

74.871

191.389

CAN KAYBI

1.171

1.444

1.700

744

1360

 

İş sağlığı, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olan çalışanlardan oluşan çalışma ortamlarını oluşturmaktır. İş sağlığının takibi tespit edilen meslek hastalıkları kayıtları ile yapılabilir.

ILO’dan alınan kaynaklara göre işe bağlı ölümlerin beşte dördü (1.7 milyon) meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmektedir.

WHO kaynaklarına göre dünyada her yıl 11 milyon yeni meslek hastalığı vakası meydana gelmekte ve bu vakaların her yıl 700.000’i hayatını kaybetmektedir.  

OSHA yayınlarına göre Avrupa Birliği üye ülkelerde her yıl 159.000 kişiye meslek hastalığı tanısı konulduğu, 167.000 kişinin hayatını kaybettiği rapor edilmektedir.

Meslek hastalıklarında beklenen durum ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her 1000 çalışandan 4 ile 12 sinde yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir. (Harrington J.M.) Ülkemizde yaklaşık olarak 40.000 ile 120.000 arasında vaka beklenmesine rağmen 2012 yılında sadece 433; 2013 yılında da 371 yeni meslek hastalığı tanısı konmuştur.

İş sağlığında gelişmişlik düşen iş kazaları sayısına oranla artan meslek hastalığı tanıları sayısı ile ifade edilmektedir. Bu bağlamda Kaşifoğlu OSGB olarak amacımız sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak ve meslek hastalıkları konusunda çalışanları, işverenleri, toplumu duyarlı hale getirmektir. Bunun için güvenlik kültürünü bir davranış biçimi haline getirmek, attığımız her adımda önce güvenlik demek ve bana bir şey olmaz demekten vazgeçmek gerek. Unutmayın, iş kazalarının %98’i , meslek hastalıklarının da %100’ ü önlenebilir.