29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazede'te yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği'nin yayınlanması ile 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. Böylelikle tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında %10 sayıda personelin ilkyardımcı personel olarak görevlendirilme zorunluluğu da az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan sayısına göre belirlenmiş oldu. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurulması zorun hale getirildi. Bu yönetmelik ile ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir.

İlkyardımcı eğitimleri yönetmelik ile belirlenen koşulları yerine getiren İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri tarafından verilebilecektir. İlkyardımcı olacak kişilierin en az ilkokul mezunu olma zorunluluğu aranmaktadır. Eğitimler en az 16 saat teorik ve uygulamalı şekilde gerçekleştirilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranmaktadır. Eğitim ve sınavların sonunda başarılı olan katılımcılara verilecek sertifikalar 3 yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu sürenin dolmasının akabinde en geç 3 ay içerisinde başvuru yapanlar 8 saatlik yenileme eğitimi ile belgelerini 3 yıl daha kullanabileceklerdir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların geçerlilik süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıldığında geçerlilik süresi, yine bu Yönetmelikçe tanımlanmış süreler kadar olacaktır. 

İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. 
 
Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Gonca UYSAL
Kaşifoğlu OSGB Sorumlu Müdürü