Plan ve Bütçe Komisyonunda 19.02.2019 tarihinde kabul edilerek 43 Sıra Sayılı (2/1579 esas numaralı) Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmiş olup, 22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bu kapsamda C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının TEHLİKELİ sınıfta yer alan işyerlerine hizmet verebilmeleri için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup İSG-KATİP üzerinden TEHLİKELİ sınıftaki işyerleri ile sözleşme yapılabilmeleri mümkün kılınmıştır.
 
Bilgilerinize sunulur.