Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB); Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir.

 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri; sağlıklı, güvenilir ve KALİTE li bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; 

 

a) İşçilerin sağlık gözetimi,

b) Çalışma ortamının gözetimi,

c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme

ç) İlkyardım ve acil müdahale

d) Kayıt ve istatistik,

 

görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.