6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 10. Maddesi gereği zorunlu olan risk analizi ile işveren, iş sağlığı ve güvenliği bağlamında , çalışanların çalışma ortamında maruz kaldıkları veya kalabilecekleri risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol ve incelemeleri yaptırmak zorundadır. İlgili kanunun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bütün işyerlerinin çalışan sayısına, tehlike sınıfına ve iş koluna bakılmaksızın risk değerlendirmesi raporu, acil durum eylem planı ve çalışanlarının eğitimlerinin yetkili kişi ve firmalarca yapılmasını belirtmiştir.

Kaşifoğlu OSGB çözüm ortağınız olarak, tecrübeli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile işletmenizin tehlike sınıfı ve iş kolu esaslarına göre risk ve tehlike kaynaklarını bilimsel metodojiler kullanarak tespit edip işyerinizin yüzde güvenlik oranını size ayrıntılı rapor olarak sunmakta ve çözümler önermektedir.

 • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanmasının zorunlu olduğu sektörler:

 

 • Fabrikalar
 • İşyerleri
 • Maden Ocakları
 • Tersaneler
 • İnşaatlar
 • Okullar
 • Alışveriş merkezleri
 • Konutlar (Apartman ve Siteler)
 • Sağlık Kuruluşları
 • Tarım İşletmeleri
 • Otobüs, Kamyon, Taksi gibi ticari araçlar

 

 • Risk Değerlendirme Raporunuzu Yenilemeyi Unutmayın .

 

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 6 yıl, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 4 yıl, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 2 yılda bir yenilenmesi gereklidir. Buna ilaveten yeni bir makine veya ekipman alınması, yeni teknikler geliştirilmesi, iş organizasyonunda veya iş akışının değiştirilmesi, yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi durumunda risk değerlenmesi yenilenmelidir.