KAŞİFOĞLU OSGB olarak gerek mesleki alanlarında gerekse işyeri hekimliği konusunda tecrübeli ve başarılı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve güvenliği alanında farklı sektörlerde başarılı çalışmalar yaparak sektöre yön vermekteyiz.

Uzman hekimlerimizce tüm çalışanlarınızın sağlık profili çıkartılarak gerekli önleyici hekimlik hizmetlerini yerine getirirken sadece kanun ve yönetmeliklerin getirdiği zorunlu yükümlülükleri yerine getirmekle kalmayıp daha sağlıklı çalışma ortamları oluşturulmasında sizleri de bizlerle beraber bir adım daha öne çıkarmayı amaçlamaktayız.

İşyeri hekimliği hizmeti kapsamında yaptığımız çalışmalar:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitimlerin verilmesi
 • Çalışanlara ilk yardım konusunda eğitim verilmesi
 • Çalışanlara iş hijyeni ve hijyen konularında eğitimlerin verilmesi
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarının denetlenmesi
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile çalışanın uyumunun sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarının düzenlenmesi
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarının düzenlenmesi
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrollerin yapılması
 • Risk Değerlendirmesi hazırlanması
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetiminin yapılması
 • Çalışanların aşılama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması
 • Yıllık Çalışma Planlarının hazırlanması
 • Eğitim Planlarının hazırlanması
 • Yıllık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Özlülük Dosyalarının Düzenlenmesi