‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre işveren dahil tüm çalışanlar için belirli bir program dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri zorunludur. Bu eğitimler;

 • Yöneticiler İçin Özel Eğitimler
 • Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları Eğitimi
 • İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Eğitimi
 • Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlukları Eğitimi
 • Çalışma Hayatı İle İlgili Yasal Mevzuat Eğitimi
 • İşyerlerindeki Çeşitli Özel Riskler Eğitimi
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi
 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Uyarı İşaretleri Eğitimi
 • Kimyasal, Fiziksel Ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler
 • Yangın Ve Yangından Korunma Eğitimi
 • Elektrik Ve Tehlikelerine Yönelik Önlemler Eğitimi
 • Tahliye Ve Kurtarma Eğitimi
 • Temizlik Ve Düzen Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Çalışma Eğitimi
 • Doğru Depolama Teknikleri Eğitimi
 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşleri Eğitimi
 • Kaldırma Ekipmanları İle Çalışma Eğitimi
 • Güvenli Sürüş Eğitimleri