İşveren, mesleki riskleri önlemek ve bunlardan korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin temin edilmesi için, çalışanları arasında var ise yeterliliği olan bir çalışanını iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir veya bu hizmeti bir OSGB’den alır. Rehberlik, risk değerlendirmesi hazırlanması, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme, kayıt, ilgili birimlerle iş birliği iş güvenliği uzmanının başlıca görevleridir.

KAŞİFOĞLU OSGB olarak gerek mesleki alanlarında gerekse iş güvenliği konusunda tecrübeli ve başarılı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve güvenliği alanında farklı sektörlerde başarılı çalışmalar yaparak sektöre yön vermekteyiz.

İş güvenliği kapsamında verdiğimiz hizmetler:

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimlerinin verilmesi
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurarak yönetilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarının düzenlenmesi
 • Yıllık Çalışma Planlarının hazırlanması
 • Eğitim Planlarının hazırlanması
 • Yıllık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
 • Alt işverenlerin denetimlerini yapılması, koordinasyonun sağlanması
 • Risk Değerlendirmesi hazırlanması
 • Acil Durum Planı hazırlanması
 • İşyeri Acil Durum Planlarının Çizilmesi
 • Sağlık ve Güvenlik Planlarının hazırlamak
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerinin Takiplerinin Yapılması
 • İç Yönetmelik hazırlanması
 • İş İzni Prosedürünün Oluşturulması
 • Çalışma talimatlarının hazırlanması
 • Kazaya Ramak Kala Olayların Kayıtlarının takip edilmesi
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunun düzenlenmesi
 • Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesinin yapılması
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Özlülük Dosyalarının Düzenlenmesi
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene önerilerde bulunulması
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması
 • Yapılması gereken ortam ölçümleri konusunda işverene önerilerde bulunulması
 • Makine, kaldırma ekipmanı, basınçlı kapların bakım ve kontrolleri konusunda işverene önerilerde bulunulması