İşyeri hekimlerimizle birlikte görev alan uzman hemşirelerimiz ile diğer sağlık personeli hizmeti kapsamında yaptığımız çalışmalar:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, veri toplamak ve gerekli kayıtların tutulması
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasının sağlanması
  • İşyeri hekimi ile birlikte çalışanların sağlık eğitimlerinin düzenlenmesi
  • İşyeri hekimi ile birlikte işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesi
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevlerin yürütülmesi
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlanması
  • Çalışanların aşılama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması
  • Aşı kartlarının oluşturulması