İşyerlerinde "Acil Durumlar" hakkında Yönetmelik gereği işveren çalışma ortamı ve çevre şartları, üretimde kullanılan maddeler ve iş ekipmanları dikkate alarak oluşabilecek olağanüstü durumları değerlendirmek, çalışanları ve işyerlerini etkilemesi mümkün acil durumları önceden belirlemek ve bunların oluşması ve olumsuz etkilerini önleyici tedbirlerin alınması hususunda yükümlüdür. 

Kaşifoğlu OSGB, işletmenizin kuruluş aşamasından başlayarak, iş yerinizde oluşabilecek acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması ve görevlendirilebilecek kişilerin belirlenmesi, eğitimlerinin verilmesi, dökümantasyon, tatbikat ve acil durum planlarının yenilenmesi konularında güvenebileceğiniz çözüm ortağınızdır.